آکادمی 2080 ، آموزشی با کیفیت برای همه

ارائه ی دوره های آنلاین و تخصصی - ارتقا شغلی ، دانشگاهی و آکادمیک

  • 1-سفارش و خرید
  • 2-سفارش های پرداخت نشده
  • 3-دریافت لینک ورود به رویداد
  • 4-دریافت لینک فایل ضبط شده

سفارش و خرید

اطلاعات رویدادها (کلاس ها ، جلسات و وبینارها )
رویدادها جدید برای شروع کلیک کنید
منظور از رویداد ، یک نشست از نوع کلاس یا جلسه یا وبینار می باشد
هنوز هیچ رویدادی سفارش داده نشده است
تعرفه رویداد ها با توجه به میزان سفارش شما:
زیر 5 ساعت
ساعتی
15/000
تومان
5 تا زیر 10 ساعت
ساعتی
14/000
تومان
10 تا زیر 20 ساعت
ساعتی
12/000
تومان
10 تا زیر 30 ساعت
ساعتی
10/000
تومان
30 ساعت به بالا
ساعتی
9/000
تومان

سفارش های پرداخت نشده

رویدادهای اجرا نشده

رویدادهای پایان یافته

راهنما
1 0