آکادمی 2080 آموزش . فروش کتاب . لینک کوتاه کن . لینک بر 2080

آکادمی 2080 ، آموزشی با کیفیت برای همه

ارائه ی دوره های آنلاین و تخصصی - ارتقا شغلی ، دانشگاهی و آکادمیک

آرایه های ادبی - علوم و فنون ادبی 3 - خود ارزیابی


درس سوم - فیلم جلسه - مدت : 31دقیقه
1