× صفحه ی اول سوابق سفارش شما سبد خرید شما


موضوعات آموزشی 2080

آزمون های روانشناسی متوسطه ی 2 متوسطه ی 1 روانشناسی و مشاوره دوره های عمومی کتاب دیتابیس آموزش زبان

YOUR HTML GOES HERE
خانم مریم یابنده
آشنایی با سرکار خانم یابنده

مقام اول پانزدهمین جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس بخش حضوری .مقام اول استانی طراحی سوالات استاندارد


رزومه یا معرفی
مريم يابنده جهرمي
ليسانس علوم اجتماعي 
با 27 سال سابقه 

مقام اول پانزدهمين جشنواره کشوري الگوهاي برتر تدريس بخش حضوري .مقام اول استاني طراحي سوالات استاندارد

مولف کتاب جامعه شناسي 3 انتشارات گام نو
دوره های ارائه شده

آموزش کامل جامعه شناسی دوازدهم

چون به کیفیت یادگیری شما اهمیت قائلیم    فقط از مدرسینی دعوت می کنیم  که در کار خود جزو بهترین ها باشند چون شما جزو بهترین ها هستید 
آموزش کامل جامعه شناسی یازدهم

چون به کیفیت یادگیری شما اهمیت قائلیم    فقط از مدرسینی دعوت می کنیم  که در کار خود جزو بهترین ها باشند چون شما جزو بهترین ها هستید 
آموزش کامل جامعه شناسی دهم

چون به کیفیت یادگیری شما اهمیت قائلیم    فقط از مدرسینی دعوت می کنیم  که در کار خود جزو بهترین ها باشند چون شما جزو بهترین ها هستید 
آموزش اقتصاد دهم انسانی یازدهم معارف

 نکات کلیدی   درسنامه  مفاهیم اصلی  نمونه سوال   و بحث های چالشی درس اقتصاد   تماما در دوره حاضر   با خانم مریم یابنده دوره حاضر مربوط به کتاب اقتصاد چاپ سال 1398 می باشد