× صفحه ی اول سوابق خرید شما سبد خرید شما


موضوعات آموزشی 2080

متوسطه ی 2 متوسطه ی 1 روانشناسی و مشاوره دوره های عمومی مدرسین کتاب تجارت و کسب و کار دیتابیس دینی آموزش زبان

YOUR HTML GOES HERE
استاد محمد مهدی وکیلی


رزومه یا معرفی
آقاي محمد مهدي وکيلي 
کارشناسي دانشگاه شهيد مطهري 
 کارشناسي ارشد دانشگاه تهران
دوره های ارائه شده

خودآموز عربی (ترجمه ، قواعد و حل تمارین ) دوازدهم معارف

مجموعه فوق العاده  برای معلمین و همچنین دانش اموزان سال دوازدهم قواعد مورد نیاز هر درس را  با یک دسته بندی ساده و قابل فهم و به صورت متنی در اختیار قرار می دهد
خودآموز عربی (ترجمه ، قواعد و حل تمارین ) یازدهم معارف

مجموعه کامل  برای  دانش اموزان سال یازدهم و قواعد مورد نیاز هر درس را  با یک دسته بندی ساده و قابل فهم و به صورت متنی در اختیار قرار می دهد