× صفحه ی اول سوابق خرید شما سبد خرید شما


موضوعات آموزشی 2080

ثبت نام کلاس آنلاین متوسطه ی 2 متوسطه ی 1 روانشناسی و مشاوره دوره های عمومی مدرسین کتاب دینی تجارت و کسب و کار دیتابیس آموزش زبان رایحه

YOUR HTML GOES HERE
استاد سعید میری
کارشناسی ریاضی ،کارشناس ارشد فلسفه علم ، ،کارشناس ارشد ریاضی محض


رزومه یا معرفی
سعید میری مزرعه شاهی دبیر رسمی آموزش و پرورش
کارشناسی  ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد فلسفه علم علوم تحقیقات
کارشناس ارشد ریاضی محض دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دروس ریاضی  شبکه 7 (اموزش)  

 رتبه یک کشوری جشنواره الگوی برتر تدریس   مبتی بر  ICT سال 91
رتبه 2 جشنواره الگوی برتر تدریس در استان سال 96
رتبه یک طراح سوال ریاضی منطقه یک سال 88
رتبه یک نتایج ازمون نهایی دروس حسابان 1 و ریاضی سه تجربی 95-96
رتبه یک نتایج ازمون نهایی  ریاضی 3 تجربی در منطقه 3 در سال 98

تدریس در 
دانشگاه آزاد اسلامی
غیر انتفاعی رشد منطقه یک
دبیرستان های پاسداران اسلام  ، قدس و رهنما در منطقه 11 تهران
استاد پروازی استان بوشهر
دبیرستان فتح شاهد ، مجتمع آموزشی رسا منطقه 3 ، شهدای انقلاب منطقه 7
تدریس در دوره های ضمن خدمت معلمان ریاضی


دوره های ارائه شده

آموزش حسابان 1 - یازدهم ریاضی

با ریاضیات باید ارتباط بر قرار کرد زبان ریاضیات فهمیدنی است استاد میری با نزدیک سه دهه تدریس تخصصی در درس زبان به عنوان یکی از بهترین اساتید درس ریاضیات  شناخته شده است ایشان دارای چندین رتبه کشوری در جشنواره تدریس برتر می باشند از شما دعوت می کنیم ریاضیات را با بیانی شیرین و شیوا فرا بگیرید
آموزش حسابان 2 - دوازدهم ریاضی

با ریاضیات باید ارتباط بر قرار کرد زبان ریاضیات فهمیدنی است استاد میری با نزدیک سه دهه تدریس تخصصی در درس زبان به عنوان یکی از بهترین اساتید درس ریاضیات  شناخته شده است ایشان دارای چندین رتبه کشوری در جشنواره تدریس برتر می باشند از شما دعوت می کنیم ریاضیات را با بیانی شیرین و شیوا فرا بگیرید
آموزش ریاضی 3 - دوازدهم تجربی

با ریاضیات باید ارتباط بر قرار کرد زبان ریاضیات فهمیدنی است استاد میری با نزدیک سه دهه تدریس تخصصی در درس زبان به عنوان یکی از بهترین اساتید درس ریاضیات  شناخته شده است ایشان دارای چندین رتبه کشوری در جشنواره تدریس برتر می باشند از شما دعوت می کنیم ریاضیات را با بیانی شیرین و شیوا فرا بگیرید
آموزش ریاضی 2 - یازدهم تجربی

با ریاضیات باید ارتباط بر قرار کرد زبان ریاضیات فهمیدنی است استاد میری با نزدیک سه دهه تدریس تخصصی در درس زبان به عنوان یکی از بهترین اساتید درس ریاضیات  شناخته شده است ایشان دارای چندین رتبه کشوری در جشنواره تدریس برتر می باشند از شما دعوت می کنیم ریاضیات را با بیانی شیرین و شیوا فرا بگیرید