× صفحه ی اول سوابق خرید شما سبد خرید شما


موضوعات آموزشی 2080

متوسطه ی 2 متوسطه ی 1 روانشناسی و مشاوره دوره های عمومی مدرسین کتاب تجارت و کسب و کار دیتابیس دینی آموزش زبان

YOUR HTML GOES HERE
استاد جعفرصادق کوشش


رزومه یا معرفی

با بیش از 28 سال سابقه یتدریس در مدارس موفق تهران
تدریس در مدارس شاهد تهران 
نمونه دولتی تهران 
 فرهنگ منطقه 2 
 غیردولتی های سبحان منطقه 3  
 علوم معارف امام صادق (ع)
 فرزانگان منطقه 2  و ... 

عضو گروه اعتبار سنجی کتاب درسی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی 
تالیف کتب کمک آموزشی ریاضی وآمار انسانی انتشارات مشاوران

تهیه فیلمهای آموزشی برای پایه دهم ویازدهم مدارس صدرا سراسر کشور
طراحی سوالات ریاضی وآمار انسانی مدارس صدرا و گزینه دو و ...

دوره های ارائه شده

کنکور انسانی ( ریاضی وآمار پایه دهم)

در این آموزش ،  نکات تکمیلی و جمع بنددرس ریاضی دهم رشته ی انسانی با بیانی شیوا توسط استاد کوشش ارائه شده است  این دوره مناسب دانش آموزان کنکوری می باشد
آموزش ریاضیات پایه دوازدهم انسانی

اگر شما دانش آموزی دارید که در رشته ی علوم انسانی مشغول به تحصیل است و اگر دانش آموز شما در درس ریاضیات خود دچار ایراداتی شده است ما به شما پیشنهاد می دهیم  دوره ی ریاضیات استاد کوشش  را  تجربه کنید مطمئن باشید پیشرفت دانش آموز شما مهم ترین دغدغه ی ماست
تمرینات و نکات تکمیلی ریاضی دوازدهم انسانی

در این آموزش ، تمرینات و نکات تکمیلی درس ریاضی رشته ی انسانی با بیانی شیوا توسط استاد کوشش ارائه شده است 
کنکور انسانی ( ریاضی وآمار پایه یازدهم)

استاد کوشش با بهره گیری از تجربه ی طولانی و مهارت زیاد در آموزش ریاضیات ، یکی از برترین  مدرسین ریاضیات رشته های انسانی  کشور می باشد تدریس شیوا و آسان و ذکر نکات کاربردی و تدریس مفهومی از ویژگی های مهم آموزش استاد کوشش است
کنکور انسانی ( ریاضی وآمار پایه دوازدهم)

استاد کوشش با بهره گیری از تجربه ی طولانی و مهارت زیاد در آموزش ریاضیات ، یکی از برترین  مدرسین ریاضیات رشته های انسانی  کشور می باشد تدریس شیوا و آسان و ذکر نکات کاربردی و تدریس مفهومی از ویژگی های مهم آموزش استاد کوشش است
آمادگی امتحان نهایی درس ریاضی و و آمار 3 (علوم انسانی و معارف )

یک مرور سریع  بر کلیه قواعد و نکات درس ریاضی با محوریت  سئوالات امتحانات نهایی ریاضی و آمار پایه ی دوازدهم انسانی و معارف اسلامی
آموزش ریاضیات پایه دوازدهم انسانی فصل سوم

اگر شما دانش آموزی دارید که در رشته ی علوم انسانی مشغول به تحصیل است و اگر دانش آموز شما در درس ریاضیات خود دچار ایراداتی شده است ما به شما پیشنهاد می دهیم  دوره ی ریاضیات استاد کوشش  را  تجربه کنید مطمئن باشید پیشرفت دانش آموز شما مهم ترین دغدغه ی ماست
آموزش ریاضی 1 - دهم انسانی سری جدید نیم سال اول

با مرور این آموزش می توانید یک شروع مطمئن در درس ریاضیات سال دهم انسانی را تجربه  کنید
آموزش ریاضی 3 - دوازدهم انسانی سری جدید نیم سال اول

اگر شما دانش آموزی دارید که در رشته ی علوم انسانی مشغول به تحصیل است و اگر دانش آموز شما در درس ریاضیات خود دچار ایراداتی شده است ما به شما پیشنهاد می دهیم  دوره ی ریاضیات استاد کوشش  را  تجربه کنید پیشرفت دانش آموز شما مهم ترین دغدغه ی ماست
آموزش ریاضی 3 - دوازدهم انسانی سری جدید نیم سال دوم

اگر شما دانش آموزی دارید که در رشته ی علوم انسانی مشغول به تحصیل است و اگر دانش آموز شما در درس ریاضیات خود دچار ایراداتی شده است ما به شما پیشنهاد می دهیم  دوره ی ریاضیات استاد کوشش  را  تجربه کنید پیشرفت دانش آموز شما مهم ترین دغدغه ی ماست
آموزش ریاضی 1 - دهم انسانی سری جدید نیم سال دوم

با مرور این آموزش می توانید یک شروع مطمئن در درس ریاضیات سال دهم انسانی را تجربه  کنید