× صفحه ی اول سوابق خرید شما سبد خرید شما


موضوعات آموزشی 2080

ثبت نام کلاس آنلاین متوسطه ی 2 متوسطه ی 1 روانشناسی و مشاوره دوره های عمومی مدرسین کتاب دینی تجارت و کسب و کار دیتابیس آموزش زبان رایحه

YOUR HTML GOES HERE
دکتر مهدی بینا
متخصص روانپزشکی دانشگاه تهران


رزومه یا معرفی
سوابق علمي
متخصص روانپزشکي کودک و نوجوان از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
متخصص روانپزشکي دانشگاه تهران
دکتراي پزشکي دانشگاه تهران
عضو انجمن روانشناسي و مشاوره در کشور استراليا
داراي مدرک مستر در زوج درماني و خانواده درماني از استراليا

مسئوليت هاي علمي و اجرايي
 رياست بيمارستان امام حسين (ع)
عضو نظام پزشکي ايران
عضو انجمن روانپزشکي ايران
موسس و رئيس انجمن روانپزشکي کودک و نوجوان ايران
 
تجارب درماني
مدير انجمن روانپزشکي کودک و نوجوان ايران، روانپزشک متخصص بيمارستان طالقاني، موسس بخش روانپزشکي کودک و نوجوان بيمارستان طالقاني، متخصص روانپزشک بيمارستان روانپزشکي تهران
دوره های ارائه شده

کوچه پس کوچه های قبل از ازدواج

راههای کسب آرامش در ازدواج از نگاه دکتر بینا دوره ی حاضر مجموعه مباحثی است که به  یکی از کهن ترین دغدغه های  بشر پرداخته است ازدواج و آرامش در این گفتگوها سوالاتی که برای اکثر دختران و پسران جوان قبل از ورود به یک رابطه مطرح میشود پرداخته می شود سولاتی که در پشت تابوهایی بدون طرح وبررسی باقی مانده اند و دختران پسران جوان اغلب بدون کمک از تجربه ی  افراد مطمئن و با بی تجربگی خود هر یک پاسخ و روشی را در مقابل آن سوالات پیش گرفته اند  شروع ابراز علاقه می تواند از سمت دختر باشد؟ مسافرت قبل از ازدواج ، آری یا خیر جذابیت و زیبایی فردی یا هنر ترمیم  زخم های طرف مقابل ، کدام مهم تر است و سوالاتی دیگری  که باید قبل از ازدواج پاسخ داده شود موارد فوق در این دوره توسط دکتر بینا در چند جلسه  پاسخ داده شده است و تقدیم شما می شود