صفحه ی اول
سایر بازی ها
ارسال جواب

نتیجه

مجموع سوالات: 3

سوالات صحیح: 2

تعداد اشتباه: 1

مجموع زمان: 15.6 ثانیه

میانگین زمان: 5.2 ثانیه

سریع ترین زمان: 2.7 ثانیه

شروع

توجه: جواب سوال را نوشته و روی ارسال جواب کلیک نمایید. تمرین مداوم این بازی می تواند علاوه بر افزایش تمرکز، سرعت پردازش اطلاعات را در ذهن شما افزایش دهد.

سایر بازی ها